Instalacja i pomiary elektryczne
Nasza firma posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania instalacji i pomiarów elektrycznych, począwszy od przygotowywania projektów wykonawczych dla instalacji elektrycznych, poprzez ich fachowy montaż w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych, skończywszy na ich cyklicznym, profesjonalnym serwisowaniu.

W zakresie świadczenia usług pomiarowych specjalizujemy się w:
  • pomiarach skuteczności przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych
  • pomiarach rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych
  • pomiarach rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych
  • pomiarach rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych
  • pomiarach natężenia i równomierności oświetlenia