Pomiary termowizyjne
Pomiary termowizyjne stanowią bezinwazyjną metodę kontrolowania instalacji elektrycznych bez ich wyłączania, umożliwiają też przeprowadzanie kontroli izolacji cieplnych w budynkach.

Świadczone przez nas usługi termowizyjne umożliwiają:
  • wykrywanie wad w izolacji cieplnej budynku
  • wykrywanie miejsc, w których występują zawilgocenia
  • wykrywanie uszkodzeń w instalacjach ogrzewania podłogowego
  • wykrywanie przegrzanych silników
  • wykrywanie stanów awaryjnych oraz wad w rozdzielniach elektrycznych
  • wykrywanie uszkodzeń w urządzeniach elektroenergetycznych
  • kontrolę szczelności oraz stanu izolacji chłodni
  • kontrolę stanu kominków
  • kontrolę stanu izolacji rurociągów
  • wspomaganie diagnostyki stanów chorobowych w weterynarii

Proces pomiaru zakończony jest przygotowaniem szczegółowego raportu zawierającego specjalistyczne zdjęcia dokumentujące stan diagnozowanych obiektów wraz z opisem wykrytych nieprawidłowości i wskazaniami, co do niezbędnych czynności naprawczych.

Przy wykonywaniu termowizji „AKPe” posługuje się kamerą termowizyjną SONEL o zakresie pomiarowym od -20 do 350ºC.