SAP
„AKPe” wykonuje projekty kompletnych systemów instalacji SAP, czyli Systemu Alarmu Pożarowego oraz fachowy montaż i uruchomienie dla systemu SAP, a także pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Instalacje sygnalizacji pożarowej służą do wczesnego wykrywania, lokalizowania, sygnalizowania i alarmowania o pożarze.

System transmisji alarmu dzięki zaprogramowanej funkcji automatycznie „wzywa” straż pożarną i rozpoczyna gaszenie.


SAP działa na bazie połączenia odpowiednich elementów detekcyjnych, tj. ręczne ostrzegacze pożarowe, czujki, sterowniki oraz elementy odpowiedzialne za monitoring funkcjonowania urządzeń i ich właściwe skoordynowanie.