Przewierty
W ramach świadczonych usług oferujemy również przeprowadzanie przewiertów w materiałach budowlanych, tj. beton zbrojony, żelbeton, cegła.

Wykonywanie otworów oparte jest na najnowocześniejszej metodzie wiercenia diamentowego, wykorzystującej specjalne wiertła koronowe zawierające wmontowane segmenty diamentowe.


Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest zapewnienie niskiego poziomu hałasu podczas pracy oraz wysokiej jakości obrabianej powierzchni. Dodatkową zaletą jest brak drgań szkodliwych dla statyki obiektu.

Wiercenie diamentowe umożliwia wykonywanie wszystkich typów otworów cylindrycznych, potrzebnych do realizacji przejść dla przepustów elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, grzewczych, teletechnicznych czy sanitarnych.
Prace wykonujemy przy wykorzystaniu profesjonalnej wiertnicy HILTI.